Over Fieldwork Support

Over fieldwork Support:

Leonie Ouwerkerk en Michiel Kruijthof zagen, ieder vanuit eigen perspectief, de huidige problematiek in de archeologie met enige regelmaat de revue passeren en op die manier werd dan ook het idee geboren om in die behoefte te willen voorzien. Door gebruik van technische hulpmiddelen en veelzijdige vaardigheden kan Fieldwork Support een welkome aanvulling op uw veldteam zijn, voor een compleet project of slechts voor een dag of zelfs dagdeel.

 

Michiel Kruijthof heeft zich na zijn studie archeologie voornamelijk toegespitst op projectmanagement en directievoering. Als geen ander weet hij daarom hoe belangrijk het is om budgetten te bewaken en projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren, teneinde zowel een zo gunstig mogelijke prijs voor de opdrachtgever als een zo groot mogelijke winstmarge voor het uitvoerend bedrijf te realiseren. Daarnaast heeft hij ervaring met veldwerk in geheel Nederland en met nagenoeg alle perioden. Zijn persoonlijke interesse gaat voornamelijk uit naar de Vroege en Volle Middeleeuwen, slagveldarcheologie van de 20e eeuw en numismatiek van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Zijn specialisaties binnen Fieldwork Support bestaan uit projectmanagement, organisatie, metaaldetectie en machinaal couperen.

 

Leonie Ouwerkerk is medior KNA archeoloog en afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij is tijdens haar studie reeds enige tijd in de archeologie werkzaam geweest en heeft zich gespecialiseerd in informatica en automatisering binnen de archeologie. Ze heeft ruime ervaring met het werken met een Robotic Total Station (RTS) en diverse programmatuur voor het digitaliseren van veldgegevens. Daarnaast kan zij databases opzetten naar wens van de klant en kant-en-klare systemen opzetten voor een geautomatiseerde uitgave van spoor-, vondst-, en fotonummers. Haar persoonlijke interesse ligt, naast het werken met en ontwikkelen van computertoepassingen, in het onderzoek naar skeletmateriaal waar ze een bachelor- en masterspecialisatie in heeft voltooid (MSc). Ook heeft zij ervaring met Provinciaals Romeins en Middeleeuws materiaal zoals aardewerk.

 

Ivo Beckers is aan ons team toegevoegd, onder andere door zijn ervaring in het boren en leiden van projecten. Ivo doet nog steeds veel boorwerk, maar ook proefsleuven en opgravingen doet hij graag. Ook heeft hij ervaring met het werken met diverse meetapparatuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved